workbetter.pl

Regulamin konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega na:

– polubieniu strony na portalu Facebook: Workbetter – Wirtualna Asystentka pod adresem: https://www.facebook.com/people/Workbetter-Wirtualna-Asystentka/100090211465908/

– wpisaniu komentarza pod postem konkursowym – w treści musi znaleźć się informacja kto i dlaczego miałby otrzymać nagrodę – wymagane jest oznaczenie profilu

– udostępnieniu postu konkursowego

 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Nagrodą w konkursie jest dzieło w postaci grafiki komputerowej oraz gotowa strona internetowa z wyłączeniem kosztów domeny i hostingu (te koszty pokrywa sam sobie Zwycięzca).
 3. Konkurs trwa od 30.06.2024 do 13.07.2024 (do północy)
 4. Zwycięzcę ogłoszę w terminie 3 dni od zakończenia konkursu w formie postu na profilu.
 5. Wyłączonym organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest Ewelina Korniów-Podlewska działająca pod marką Workbetter – Wirtualna Asystentka. Z tytułu konkursu nie ponosi korzyści majątkowych. Nagroda jest dziełem wykonanym przez Organizatora.
 6. Facebook nie jest organizatorem konkursu i nie ponosi za niego odpowiedzialności.
 7. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie ilości polubień wprowadzonego komentarza oraz kreatywności i innowacyjności pomysłu. Ilość polubień nie jest jedynym warunkiem.
 8. W celu odebrania nagrody zwycięzca konkursu będzie zobowiązany do podania w wiadomości prywatnej swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail organizatorowi konkursu na adres: wsparcie@workbetter.pl
 9. Organizator staje się administratorem danych osobowych udostępnionych przez zwycięzcę jedynie w celu przekazania nagrody. W przypadku odmowy bądź braku podania danych do odebrania nagrody w terminie 7 dni nagroda zostaje przekazana kolejnej osobie wyłonionej na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 10. Osobie, która udostępniła dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osobom tym przysługuje również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane wiadomości prywatnej lub pisemnie na adres Organizatora w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora.
Scroll to Top